Lịch Blog

Tài nguyên dạy học

Thời tiết

Các liên kết hữu ích

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Chi bộ Đảng

  DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN
  STT Họ tên GV Chức vụ Ghi chú 1 Trần Văn Đông Bí thư 2 Trần Trọng Tuấn P. Bí thư 3 Nguyễn Thị Bé Chi ủy viên 4 Trương Văn Phước Đảng viên 5 Nguyễn Minh Sang Đảng viên 6 Bùi Minh Quan Đảng viên 7 Nguyễn Minh Quan Đảng viên 8 Quản Thị Hòa Đảng viên 9 Phạm Thị Hồng...

  Văn bản pháp quy

  Quy chế 40/2006-BGDĐT về việc đánh giá xếp loại họcsinh THPT
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ––––– Số: 40/2006/QĐ-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền...