Lịch Blog

Tài nguyên dạy học

Thời tiết

Các liên kết hữu ích

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Nhà trường > Văn bản pháp quy > Văn bản Sở GD & ĐT >

  Hướng dẫn tổ chức Hội thi GV dạy giỏi các cấp và GVdạy giỏi - Giải thưởng Võ Minh Đức năm học 2011-2012

  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  _______________
  Số: 1618/SGDĐT-TrH-TX
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  _____________________________
              Bình Dương, ngày 12 tháng 10 năm 2011
  V/v hướng dẫn tổ chức Hội thi GV dạy giỏi các cấp và GV dạy giỏi - Giải thưởng Võ Minh Đức năm học 2011-2012.
   
   
  Kính gửi:

  - Trưởng phòng GDĐT huyện, thị;
  - Hiệu trưởng các trường THPT;
  - Giám Đốc TT GDTX Tỉnh;
  - Giám Đốc TT GDTX-KT-HN các huyện, thị.
   
  1. Tổ chức Hội thi GV dạy giỏi các cấp theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ:
  Bắt đầu từ năm học 2011-2012, Sở GDĐT triển khai thực hiện Hội thi GV dạy giỏi các cấp theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo Điều lệ, năm học này chỉ tổ chức Hội thi cấp cơ sở.
  Về nội dung Điều lệ Hội thi, Sở GDĐT hướng dẫn như sau:
  1.1. Theo Điều lệ Hội thi, ở Chương II, Điều 6, khoản 1.a), khoản 2.a) và Điều 7, khoản 1.b), trong năm học 2011-2012, nếu giáo viên chưa có sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng thì có thể dự thi các nội dung khác trước, sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sẽ nộp sau, nhưng phải trước khi tổng kết Hội thi ( Tuần đầu tháng 01).
  1.2. Thời gian tổ chức Hội thi cấp cơ sở: thực hiện trong học kỳ 1 của năm học.
  1.3. Thời gian tổ chức Hội thi cấp huyện, thị: thực hiện trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2 của năm học.
  Những năm học tiếp theo phải thực hiện theo đúng Điều lệ Hội thi và thời gian tổ chức các cấp như sau:
  1.4. Hội thi cấp cơ sở: thực hiện trong học kỳ 1 của năm học.
  1.5. Hội thi cấp huyện, thị: thực hiện trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2 của năm học.         
  1.6. Hội thi cấp tỉnh: thực hiện trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3 của năm học.     
  2. Hội thi GV dạy giỏi - Giải thưởng Võ Minh Đức năm học 2011-2012:
  2.1. Đối tượng:
  - Là giáo viên các trường THCS, THPT, trung tâm GDTX trong tỉnh đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2011-2012 (theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ); 
  - Giáo viên chưa đạt danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân, chưa đạt giải I, II, III của Giải thưởng này trong những năm trước.
  2.2. Số lượng:
  - Cấp THCS: mỗi phòng GDĐT chọn số lượng GV dự thi bằng với số lượng trường THCS do phòng GDĐT quản lý (tính cả các trường THPT có cấp THCS trên địa bàn);
  - Cấp THPT: mỗi trường THPT hạng 1 chọn 2 giáo viên; mỗi trường THPT hạng 2, 3 chọn 1 giáo viên; mỗi trung tâm GDTX chọn 1 giáo viên.
  2.3. Tổ chức Hội thi cấp trường THCS (tính cả các trường THPT có cấp THCS trên địa bàn), THPT/GDTX:
  Do trưởng phòng GDĐT (đối với THCS) hoặc hiệu trưởng/ giám đốc trường THPT/ trung tâm GDTX (đối với THPT) qui định.
  2.4. Tổ chức Hội thi cấp huyện, thị đối với cấp THCS:
  Mỗi giáo viên dự thi một Bài thi kiểm tra năng lực (tương tự như Điều lệ Hội thi ban hành theo Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ) và 01 tiết dạy trên lớp do ban tổ chức cấp huyện, thị qui định theo phân phối chương trình trong khoảng thời gian dự thi.
  2.5. Thời gian tổ chức Hội thi:
  - Cấp trường/trung tâm: trong học kỳ 1.
  - Cấp huyện, thị: trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2012.
  - Cấp tỉnh: trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3/2012.
  2.6. Nội dung và hình thức thi cấp tỉnh: Hội thi được tiến hành 02 vòng
  2.6.1. Vòng loại: thi một Bài thi kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (chẳng hạn như: Luật giáo dục (phần liên quan đến giáo dục phổ thông); đổi mới phương pháp giảng dạy; nhiệm vụ, quyền của giáo viên; các hành vi giáo viên không được làm (Điều lệ trường trung học); nhiệm vụ năm học 2011-2012 ….) và 01 tiết dạy trên lớp, tiết dạy do giáo viên tự chọn theo phân phối chương trình trong khoảng thời gian dự thi.
  2.6.2. Vòng chung kết xếp hạng:
  Mỗi giáo viên dự thi 01 tiết dạy trên lớp, tiết dạy được giáo viên bốc thăm trước 1 tuần (tiết dạy GV bốc thăm do ban tổ chức lựa chọn theo phân phối chương trình trong khoảng thời gian dự thi).
  Sở GDĐT sẽ có hướng dẫn chi tiết Hội thi GV dạy giỏi - Giải thưởng Võ Minh Đức vào đầu học kỳ 2 năm học 2011-2012.
   
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Ban Giám đốc Sở;
  - Website Sở;
  - Lưu VP, TrH-TX, Sn55.
  KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC
  (Đã ký)
  Đặng Thành Sang
   
  Chi tiết
  Ghi chú 1618/SGDĐT-TrH-TX
  Ngày ban hành 12/10/2011
  Người ký Phó Giám đốc Đặng Thành Sang
  Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo

  Tệp đính kèm

  1618-SGDDT-TrH-TX.doc (55K) 


   

  Nhắn tin cho tác giả
  Trường Thpt Thái Hòa @ 09:50 19/12/2011
  Số lượt xem: 722
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến